chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá

     Cuốn sách là kết quả của đề tài khoa học cấp Bộ B.06-16 của Viện Khoa học và Phát triển thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung của cuốn sách tập trung nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc, chức năng, vai trò, bản chất của văn hoá...

      Sách gồm 312 trang, giá 36.000đ.

Đọc thêm...

 

Giao lưu văn hoá thời hội nhập

      Bằng kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, tác giả cuốn sách - Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh không đưa ra những lý luận cao siêu mà qua rất  nhiều ví dụ từ thực tiễn sinh động cho thấy rằng giao lưu văn hoá là quy luật tất yếu của thời đại. Giao lưu văn hoá trong thời hội nhập là một nội dung mang tính lịch sử. Ở mỗi giai đoạn khác nhau cần có những nhận thức khác nhau để phù hợp với xu thế phát triển.

Đọc thêm...

 

Vì bình yên cuộc sống - Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

      Cuốn sách tuyển chọn những bài viết tiêu biểu về các đơn vị, cá nhân trong các đoàn thể, quần chúng nhân dân, trong các doanh nghiệp đã tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là những con người có các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, ở những thời điểm khác nhau đã không quản ngại gian khổ hy sinh, hăng hái tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống.

Đọc thêm...

 

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

      Pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. Cuốn sách Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội của TS. Nguyễn Minh Đoan cung cấp cho bạn đọc thông tin, tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vai trò và mối quan hệ giữa pháp luật với các lĩnh vực và công cụ quản lý xã hội khác nhau.

     Sách gồm 295 trang, giá 29.500đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 77 trong tổng số 80