cmnsvn

Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Một số vấn đề văn hóa dưới góc độ công tác tư tưởng

Mục đích lớn nhất của TS. Đỗ Khánh Tặng, tác giả cuốn sách, là góp phần làm rõ mối quan hệ giữa hai phạm trù: văn hoá và tư tưởng, để từ đó thấy được sự quy định lẫn nhau, gắn bó hữu cơ, không thể tách rời giữa chúng.

Sách gồm 176 trang, giá 22.000đ.

Đọc thêm...

 

Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị

Cuốn sách là một tập hợp có hệ thống của 14 chuyên luận của PGS.TS. Phạm Hồng Tung, đề cập tới những vấn đề căn bản của môn nghiên cứu văn hóa chính trị...

Sách gồm 412 trang, 56.000đ.

Đọc thêm...

 

Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội

Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần I: Kết cấu kinh tế; Phần II: Kết cấu xã hội; Phần III: Kết cấu văn hóa. Đây là những suy nghĩ của tác giả qua gần hai chục năm, nhiều ý kiến đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong hai thập kỷ 1980 và 1990.

Sách gồm 280 trang, giá 49.000đ.

Đọc thêm...

 

Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

         Nội dung cuốn sách gồm bốn chương. Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức, giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay qua phân tích số liệu điều tra xã hội học. Chương III: Cơ sở lý luận của việc xây dựng phương pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Chương IV: Các hình thức, biện pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 77 trong tổng số 81