Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và sơ kết một năm cuộc vận động “Học tập và làm theo...

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích, yêu cầu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn trong xã hội. Đến nay, Cuộc vận động đã bước sang năm thứ hai và đã tạo ra được một phong trào, một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Đọc thêm...

 

Lào, Đất nước - Con người

      Đây là một công trình nghiên cứu khoa học mang đầy đủ ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc Lào - Việt, được tập hợp từ thực tế điều tra ở các bản làng của các dân tộc, bộ tộc Lào, kết hợp với tư liệu báo cáo của các địa phương trong nhiều năm, những tài liệu nghiên cứu khoa học của Lào và Việt Nam cũng như nhiều nước khác viết về Lào. So với hai lần xuất bản trước, cuốn sách này có nhiều tu chỉnh, bổ sung. Ngoài hai phần chính - phần Lịch sử và phần Dân tộc, để làm sáng tỏ thêm một số sự kiện lịch sử quan trọng, tác giả Hoài Nguyên đã bổ sung thêm phần Phụ lục gồm những văn kiện và tư liệu mới, quan trọng của các nhân chứng lịch sử.

Đọc thêm...

 

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 Tác giả: GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Chủ nhiệm đề tài.

Số trang: 484 trang

Giá bán: 60.000 đồng

Cuốn sách là phần cốt lõi trong Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước: Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Mã số: ĐTĐL-2003/18) do GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Chủ nhiệm đề tài. 

Đọc thêm...

 

Cán bộ lãnh đạo phường cần bám sát thực tiễn, nhanh nhạy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

  Tác giả: TS. Nguyễn Duy Hùng làm chủ biên.                                            

Giá bán: 20.000đ

Cuốn sách đã tập trung phân tích, làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phường, tổng kết, đánh giá thực trạng tình hình, đưa ra các giải pháp khả thi xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 80 trong tổng số 82