Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 Tác giả: GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Chủ nhiệm đề tài.

Số trang: 484 trang

Giá bán: 60.000 đồng

Cuốn sách là phần cốt lõi trong Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước: Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Mã số: ĐTĐL-2003/18) do GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Chủ nhiệm đề tài. 

Đọc thêm...

 

Cán bộ lãnh đạo phường cần bám sát thực tiễn, nhanh nhạy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

  Tác giả: TS. Nguyễn Duy Hùng làm chủ biên.                                            

Giá bán: 20.000đ

Cuốn sách đã tập trung phân tích, làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phường, tổng kết, đánh giá thực trạng tình hình, đưa ra các giải pháp khả thi xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đọc thêm...

 

Tri thức Đông Nam Á

     Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách mới: Tri thức Đông Nam Á. Đây là công trình nghiên cứu, biên soạn công phu và tâm huyết của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á do Giáo sư Sử học Lương Ninh và Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Sử học Vũ Dương Ninh đồng chủ biên.

Số trang: gần 1.000 trang

Giá bán: 250.000 đồng

Đọc thêm...

 

Tri thức Đông Nam Á

     Đây là công trình nghiên cứu, biên soạn công phu và tâm huyết của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á do Giáo sư Sử học Lương Ninh và Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Sử học Vũ Dương Ninh đồng chủ biên.

Giá bán: 250.000đ

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 80 trong tổng số 81