Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành

luat phs52018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 220 trang - Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật phá sản năm 2014 quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản;...

Đọc thêm...

 

Luật Đầu tư công (hiện hành)

luat dau tu 20185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 136 trang - Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật Đầu tư công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18-6-2014.

Đọc thêm...

 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

luat co quan 52018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang - Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 04-2018

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa  XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21-11-2017.

Đọc thêm...

 

Luật hôn nhân và gia đình (Hiện hành)

luat hon nhan 194Tác giả: Quốc hội

Số trang: 100 trang

Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

... Luật gồm 9 chương, 133 điều, quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng sử...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 228