Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật Trợ giúp pháp lý của Nhà nước

luat tro giup ply2182017Tác giả: Văn phòng Quốc hội

Số trang: 48 trang - Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật Trợ giúp pháp lý của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Đọc thêm...

 

Luật Du lịch

luat du lich 2182017Tác giả: Văn phòng Quốc hội

Số trang: 82 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Bộ luật Du lịch được được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Đọc thêm...

 

Luật thủy lợi

luat thuy loi1482017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang - Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật thủy lợi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Đọc thêm...

 

Luật đấu giá tài sản năm 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat dau gia1482017Tác giả: Quốc hội

Số trang: 132 trang - Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Luật đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 207