Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Hiện hành)

luattochuvienkiemsatTác giả: Quốc hội

Số trang: 110 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2015...

Đọc thêm...

 

Luật Quy hoạch (Hiện hành)

luatquyhoachTác giả: Quốc hội

Số trang: 96 trang-Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Quy hoạch được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2019.

Đọc thêm...

 

Luật Quản lý nợ công (Hiện hành)

luatquanlynocong1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang-Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Quản lý nợ công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23- 11 -2017, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018.

Đọc thêm...

 

Luật Tố tụng hành chính (Hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành

luattotung1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang-Giá tiền: 68.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, thay thế Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 228