Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản

Nội dung sách gồm: Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật; toàn văn nội dung Luật trưng mua, trưng dụng tài sản gồm 4 chương, 42 điều, quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến trưng mua, trưng dụng tài sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

Sách gồm  40 trang, giá bán 6.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

     Nội dung sách bao gồm Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật; toàn văn nội dung Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gồm 6 chương, 39 điều, quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp....

     Sách gồm 36 trang, giá bán 5.500đ.

Đọc thêm...

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

    

      Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008.

     Sách gồm  88 trang, giá bán 11.000đ


Đọc thêm...

 

Xuất bản 15 cuốn sách luật vừa được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua

     Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ ba (ngày 3-6-2008) đã thông qua một số văn bản luật. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc có thông tin về các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản 15 cuốn sách công bố nội dung các văn bản pháp luật trên. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 203 trong tổng số 207