Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998; sửa đổi, bổ sung năm 2008

Những quy định về thuế tài nguyên được tập hợp trong cuốn sách, cung cấp cho bạn đọc thông tin xuyên suốt về những những thay đổi trong chính sách thuế tài nguyên của Đảng và Nhà nước ta, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Đọc thêm...

 

Chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Cuốn sách được viết hết sức cụ thể, súc tích và sát thực với thực tế tố tụng hình sự ở nước ta. Sách gồm 8 chương, Chương I: Khái niệm chứng cứ và các loại chứng cứ; Chương II: Khái niệm nguồn chứng cứ và các loại nguồn chứng cứ; Chương III: Đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự; Chương IV: Quá trình chứng minh trong vụ án hình sự; Chương V: Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự;...

Đọc thêm...

 

Luật thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách có bố cục gồm 2 phần: Phần thứ nhất trình bày các điều mục của Luật thuế thu nhập cá nhân. Phần thứ hai giới thiệu các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Sách gồm 224 trang, giá 26.000đ.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 22-11-2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

Sách gồm 32 trang, giá 7.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 203 trong tổng số 225