chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Pháp lệnh giá năm 2002 và nghị định mới hướng dẫn thi hành

      Nội dung cuốn sách bao gồm Pháp lệnh giá năm 2002 (được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 26-4-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2002) và Nghị định số 170 ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định số 75 ngày 9-6-2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170. Theo Nghị định số 75, những sửa đổi đối với Nghị định số 170 gồm những nội dung: phạm vi điều chỉnh; danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá; tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá; thẩm quyền định giá...

Đọc thêm...

 

Luật khoa học và công nghệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành

      Luật khoa học và công nghệ được Quốc hội khoá X thông qua ngày 9-6-2000 tại kỳ họp thứ 7, quy định về: tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoạt động khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; v.v…

Đọc thêm...

 

Luật giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ, vừa qua, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách trong trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hoàn thiện một bước pháp luật về giao thông đường bộ.

Đọc thêm...

 

Pháp lệnh dân số và văn bản hướng dẫn thi hành

       Cuốn sách tái bản lần này cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật mới nhất về dân số. Pháp lệnh dân số được Quốc hội thông qua ngày 9-1-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2003. Vừa qua, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để thay thế, hướng dẫn các văn bản cũ đã ban hành trước đây.

       Sách gồm 267 trang, giá 30.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 205 trong tổng số 213