Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

    

      Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008.

     Sách gồm  88 trang, giá bán 11.000đ


Đọc thêm...

 

Xuất bản 15 cuốn sách luật vừa được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua

     Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ ba (ngày 3-6-2008) đã thông qua một số văn bản luật. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc có thông tin về các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản 15 cuốn sách công bố nội dung các văn bản pháp luật trên. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Đọc thêm...

 

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

      Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 21-11-2007, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008. Luật gồm 7 chương, 72 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam.

       Sách gồm 78 trang, giá bán 9.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện

 Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật bảo hiểm xã hội 2006, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP.

     Sách gồm 131 trang, giá bán 13.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 205 trong tổng số 209