chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 Nội dung sách gồm:

1. Lệnh công bố Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 của Chủ tịch nước

2. Toàn văn Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, gồm 8 chương, 56 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-6-2001.

3. Lệnh công bố Luật phòng, chống ma tuý năm 2008 của Chủ tịch nước

4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008, gồm 3 điều quy định những nội dung bổ sung, sửa đổi cho Luật phòng, chống ma tuý năm 2000. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

5. Văn bản hợp nhất giữa Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008.

Sách gồm 92 trang, giá 11.500đ.

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của phòng, chống ma tuý vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, có hiệu lực từ ngày 1-1-2009. Luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

Đọc thêm...

 

Luật dầu khí năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 2000, 2008)

 Nội dung sách gồm:

1. Lệnh công bố Luật dầu khí năm 1993 của Chủ tịch nước.

2. Toàn văn Luật dầu khí năm 1993, gồm 9 chương, 51 điều, . Luật có hiệu lực từ ngày 1-9-1993.

3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 của Chủ tịch nước.

4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, gồm 3 điều quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 1993. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2000.

5. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008 của Chủ tịch nước.

6. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008, gồm 3 điều, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Luật dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009;

7. Văn bản hợp nhất giữa Luật dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008.

Sách gồm 84 trang, giá 10.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008 gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật dầu khí năm 1993 được sửa đổi, bổ sung năm 2000. Luật quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật bao gồm những quy định chung, hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, thuế và lệ phí, quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí, thanh tra các hoạt động dầu khí, xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 206 trong tổng số 213