Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008. Luật gồm 11 chương, 182 điều. 

Sách gồm 164 trang, giá 20.000đ.

Đọc thêm...

 

Quy định về bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ

Cuốn sách tập hợp toàn bộ các văn bản pháp luật mới quy định về việc bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ từ cấp cơ sở đến Trung ương do Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan ban hành.

Sách gồm 472 trang, giá 64.000đ.

Đọc thêm...

 

Xử lý các tranh chấp trong một số án dân sự

Cuốn sách gồm những bài viết về các tranh chấp phát sinh trong giao dịch dân sự trên cơ sở một số vụ án phức tạp đã được Toà án xét xử. Qua thực tiễn giải quyết các vụ án, tác giả đã phân tích, bình luận và đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật một cách thống nhất; đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình xét xử luật dân sự.

Đọc thêm...

 

Luật cán bộ, công chức

Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; cán bộ ở Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện; công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 206 trong tổng số 225