chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật dầu khí năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 2000, 2008)

 Nội dung sách gồm:

1. Lệnh công bố Luật dầu khí năm 1993 của Chủ tịch nước.

2. Toàn văn Luật dầu khí năm 1993, gồm 9 chương, 51 điều, . Luật có hiệu lực từ ngày 1-9-1993.

3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 của Chủ tịch nước.

4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, gồm 3 điều quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 1993. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2000.

5. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008 của Chủ tịch nước.

6. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008, gồm 3 điều, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Luật dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000, Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009;

7. Văn bản hợp nhất giữa Luật dầu khí năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008.

Sách gồm 84 trang, giá 10.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008 gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật dầu khí năm 1993 được sửa đổi, bổ sung năm 2000. Luật quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật bao gồm những quy định chung, hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, thuế và lệ phí, quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí, thanh tra các hoạt động dầu khí, xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

Đọc thêm...

 

Luật sĩ quan Quân đội năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 Nội dung sách gồm:

      1. Lệnh công bố Luật sĩ quan Quân đội năm 1999của Chủ tịch nước.

     2. Toàn văn Luật sĩ quan Quân đội năm 1999, gồm 7 chương, 51 điều có hiệu lực từ ngày 1-4-2000.

    3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung nột số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008 của Chủ tịch nước.

     4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008, gồm 3 điều bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật sĩ quan Quân đội năm 1999. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

     5. Văn bản hợp nhất giữa Luật sĩ quan Quân đội năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội năm 2008.

     Sách gồm 92 trang, giá 11.500đ

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999. Luật quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm: những vấn đề chung; quân hàm, chức vụ sĩ quan; nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan; sĩ quan dự bị; quản lý nhà nước về sĩ quan; khen thưởng và xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 207 trong tổng số 213