Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật quốc tịch Việt Nam

          Luật quốc tịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật gồm 6 chương, 44 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định những vấn đề cụ thể sau: có quốc tịch Việt Nam, mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi, trách nhiệm của cơ quan nhà nước về quốc tịch, điều khoản thi hành.

Sách gồm 40 trang, giá 8.000đ.

Đọc thêm...

 

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan ban hành như: Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24-8-2001; Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT ngày 06-5-2002 của Bộ Công an - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Thông tư liên tịch số 68/2005/TTLT-BQP-BCA ngày 30-5-2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an… nhằm bảo đảm xây dựng ngày càng hoàn thiện các quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu. Sách gồm 92 trang, giá 13.000đ.

Đọc thêm...

 

111 câu hỏi - đáp về khiếu nại hành chính, khiếu kiện hành chính, tranh chấp đất đai và tố cáo

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp những vấn đề thường gặp trong thực tiễn khiếu nại, khiếu kiện và việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính; tố cáo và việc giải quyết tố cáo; tiếp công dân, giám sát, quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác.

Sách gồm 212 trang, giá 25.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008, gồm 8 chương, 89 điều. Bên cạnh những quy định chung và các điều khoản thi hành, Luật quy định những vấn đề cụ thể sau: quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ; quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 207 trong tổng số 225