chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật xuất bản năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2008

 Nội dung sách gồm:

    1. Lệnh công bố Luật xuất bản năm 2004 của Chủ tịch nước.

   2. Toàn văn Luật xuất bản năm 2004, gồm 5 chương, 64 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2005.

   3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008 của Chủ tịch nước.

   4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008, gồm 3 điều bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật xuất bản năm 2004. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

   5. Văn bản hợp nhất giữa Luật xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008.

   Sách gồm 84 trang, giá 10.000đ

Đọc thêm...

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

      Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008 gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật xuất bản năm 2004.

      Sách gồm 50 trang, giá 6.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật năng lượng nguyên tử

 Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật năng lượng nguyên tử, gồm 11 chương, 93 điều, quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009, bãi bỏ Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25-6-1996.

Đọc thêm...

 

Luật hoạt động chữ thập đỏ

Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật hoạt động chữ thập đỏ, gồm 8 chương, 34 điều quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

      

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 208 trong tổng số 213