Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, gồm 15 chương, 136 điều.

Sách gồm 147 trang, giá 19.000đ.

Đọc thêm...

 

Văn bản pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết, có liên quan đến mọi cá nhân, trên cơ sở đó quyền, lợi ích hợp pháp của họ được bảo hộ, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Sách gồm 267 trang, 36.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật xây dựng và các văn bản quy định về quản lý chi phí đầu tư, vật liệu và trật tự trong xây dựng

Trên cơ sở Luật xây dựng năm 2003 và để triển khai việc hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành một số văn bản pháp luật mới hướng dẫn, thay thế và bổ sung các văn bản đã ban hành trước đây.

Sách gồm 709 trang, giá 95.000đ.

Đọc thêm...

 

Quy định về chứng minh nhân dân và hộ chiếu (Tái bản có bổ sung)

Nội dung của cuốn sách gồm 6 nghị định của Chính phủ, 2 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và một số thông tư hướng dẫn của Bộ Công an trong lĩnh vực chứng minh nhân dân và hộ chiếu.

Sách gồm 136 trang, giá 15.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 213 trong tổng số 227