Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tập hợp đầy đủ và hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27-4-1999 và có hiệu lực thi hành ngày 01-10-1999...

Sách gồm 188 trang, giá 19.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Đọc thêm...

 

Luật trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách tái bản lần thứ 2, bổ sung những thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trình bày một cách đầy đủ và hệ thống những văn bản pháp luật, quy định và hướng dẫn cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Đọc thêm...

 

Các nghị định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung của cuốn sách gồm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 về thu tiền sử dụng đất, các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị định hợp nhất các nghị định nói trên và 9 thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sách gồm 320 trang, giá 36.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 214 trong tổng số 225