Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật cạnh tranh

      Luật cạnh tranh được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03-12-2004. Luật gồm 6 chương, 123 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

     Luật cạnh tranh gồm 79 trang, giá 9.000đ.

Đọc thêm...

 

Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

     Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Điều này đã được quy định tại Hiến pháp năm 1992 sủa đổi, bổ sung năm 2001 và tại nhiều bộ luật, luật và các văn bản pháp luật khác. Cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, được viết dưới dạng câu hỏi và trả lời - hình thức cung cấp thông tin dễ hiểu nhất, giúp bạn đọc nhanh chóng nắm bắt một cách hệ thống những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

      Sách gồm 279 trang, giá bán 27.000đ.

               

Đọc thêm...

 

Môn học pháp luật - Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

      Cuốn sách do Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn theo nội dung chương trình pháp luật đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với đối tượng học sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học.

     Sách gồm 311 trang, giá bán 29.000đ.

Đọc thêm...

 

Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành

 Luật chứng khoán đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2007. Sau khi luật ra đời, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Tháng 3-2007, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách: Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đến nay, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin mới nhất và có hệ thống khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về chứng khoán, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản có bổ sung cuốn sách: Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 221 222 223 224 225 226 227 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 225 trong tổng số 227