cmnsvn

Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh Tây nguyên hiện nay

Xdung the tran qp toan danTay nguyen hnayTác giả: PGS, TS. Lê Văn Đính - TS. Vũ Anh Tuấn (Đồng chủ biên)

Số trang: 256

Giá tiền: 44.000 đồng

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Đọc thêm...

 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

khu di tich Tan TraoTác giả: Ngô Quân Lập

Số trang: 208

Giá tiền: 35.000 đồng

Tân Trào - Thủ đô lâm thời Khu giải phóng, Trung tâm Thủ đô kháng chiến là một chứng tích lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam trong cuộc Cách mạng Tháng Tám...

Đọc thêm...

 

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

bao ve to quoc1Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 40.000đ

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận – thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8...

Đọc thêm...

 

Vai trò của hậu phương Quân khu 4 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

vai tro cua hau phuong1Tác giả: TS. Nguyễn Văn Quang

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 45.000đ

Với nguồn tư liệu phong phú, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển của hậu phương Quân khu 4...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 24