Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Tập bài giảng về công tác mặt trận

tap bai giang 562018Tác giả: Vũ Trọng Kim (Chủ biên)

Số trang: 372 trang - Giá tiền: 75.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

Cuốn sách giúp cán bộ Mặt trận và bạn đọc hiểu thêm về chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay;...

Đọc thêm...

 

Giáo trình địa - chính trị thế giới

giao trinh dia chinh triTác giả: ;PGS.TS. Phạm Thành Dung (Chủ biên)

Số trang: 220 trang

Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 04-2018

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về địa - chính trị thế giới, tư duy chính trị thế giới, tư duy chính trị quốc tế và tầm nhìn chiến lược...

Đọc thêm...

 

Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

nhan thuc gioi3052018Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 224 trang - Giá tiền: 57.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, cuốn sách phân tích, làm rõ những nội dung mới, những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa...

Đọc thêm...

 

Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

quy dinh520182Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 116 trang - Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách gồm Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 239