Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

tai lieu 64Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 300 trang

Giá tiền: 43.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung tài liệu gồm 09 bài, tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Đọc thêm...

 

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tai lieu 54Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 250 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách trình bày khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước...

Đọc thêm...

 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

giao trinh 183Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Nội dung giáo trình kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn...

Đọc thêm...

 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

giao trinh 113Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 25.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 241