Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Giáo trình soạn thảo văn bản quản lý xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh

Số trang: 336 trang

Giá bán: 57.500 đồng

Văn bản quản lý xã hội là những nội dung được ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý hoặc các thông tin cần thiết hình thành trong hoạt động quản lý của các chủ thể quản lý xã hội. Đồng thời văn bản quản lý xã hội cũng thể hiện tính pháp lý, tính mệnh lệnh, quản lý điều hành, chỉ huy, tính thống nhất về hình thức và nội dung của từng loại phản ánh kết quả hoạt động quản lý trên các lĩnh vực.

Đọc thêm...

 

Học thuyết Mác và con đường cách mạng Việt Nam

Cuốn sách Học thuyết Mác và con đường cách mạng Việt Nam do Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Lê Minh Vụ làm chủ biên, là tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin của các nhà giáo, các nhà khoa học công tác tại Học viện Chính trị quân sự nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị bất hủ của học thuyết Mác đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần làm rõ bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Sách gồm 282 trang, giá bán 33.000đ./. 

Đọc thêm...

 

Thủ tục hành chính

Cuốn sách Thủ tục hành chính là cuốn sách đầu tiên của bộ sách “Hành trang doanh nghiệp Việt” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với đơn vị tư vấn ASA xuất bản. Cuốn sách là một công cụ tiện ích, cung cấp những kiến thức cần thiết về các thủ tục hành chính trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Sách gồm 151 trang, giá bán 38.000đ./.

Đọc thêm...

 

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Theo quan điểm của các nhà kinh điển và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn: quan liêu là cách chỉ đạo xa rời thực tế, xa rời nhân dân, chỉ thiên về mệnh lệnh, công văn giấy tờ; là chủ nghĩa hình thức; chú trọng hình thức hơn so với nội dung hoạt động; lối làm việc bàn giấy, thái độ coi thường thực chất công việc; lạm dụng quyền lực, coi thường lợi ích của tập thể, của nhân dân; cá nhân chủ nghĩa. 

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 231 232 233 234 235 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 232 trong tổng số 235