Trang chủ Sách sắp xuất bản

Sách sắp xuất bản

Untitled document

Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Tác giả: TS. Phạm Văn Sinh (Chủ biên)

Đọc thêm...

 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

Đọc thêm...

 

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: TS. Nguyễn Thắng Lợi

Đọc thêm...

 

Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương

Đọc thêm...

 

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tác giả: TS. Lê Trọng Tuyến (Chủ biên)

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 44