Trang chủ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

2.5.2017 Lan ảnh Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIPhong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đọc thêm...

 

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới

hochiminh1111Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh sức sống của tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh.

Đọc thêm...

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

17.3.2017 Lan ảnh Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộTư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử.

Đọc thêm...

 

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân

19.3.2017 Lan ảnh 1 Cán bộ cần biết lãnh đạo để làm đầy tớ nhân dânTrong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đọc thêm...

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cơ sở

tu-tuong-HCM23Để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, một trong những giải pháp là tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình...

Đọc thêm...

 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

hoc tap360Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bắt nguồn trước hết từ việc Đảng đã lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 22