Trang chủ Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

tutuonghcmvetuphebinhvaphebinhTrong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tự phê bình và phê bình...

Đọc thêm...

 

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong phương pháp Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin ở các trường Đại học hiện nay

vandungnguyentacthongnhatHồ Chí Minh - nhà mácxít thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi...

Đọc thêm...

 

Ðảng ta vĩ đại là vì cái gì ?

dangtavidailavicaigi"Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!"...

Đọc thêm...

 

“Nâng cao đạo đức cách mạng” - vấn đề cơ bản, nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

nangcaodaoduccachmangLà Người mở đường xây nền độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho mọi người Việt Nam yêu nước...

Đọc thêm...

 

Bác Hồ tiên liệu đường hướng kinh tế cho đất nước

bachotienlieuHai câu chuyện sau cho thấy tư tưởng của Bác đã đi trước thời đại. Người đã nhìn ra ưu điểm của kinh tế thị trường và tiên liệu đường hướng kinh tế cho đất nước...

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh với “Nền văn hóa tương lai”

hochiminhvoinenvanhoatuonglai“Chủ tịch Hồ Chí Minh một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 21