Trang chủ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

17.3.2017 Lan ảnh Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộTư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử.

Đọc thêm...

 

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân

19.3.2017 Lan ảnh 1 Cán bộ cần biết lãnh đạo để làm đầy tớ nhân dânTrong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đọc thêm...

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cơ sở

tu-tuong-HCM23Để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, một trong những giải pháp là tiếp tục quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình...

Đọc thêm...

 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

hoc tap360Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bắt nguồn trước hết từ việc Đảng đã lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Đọc thêm...

 

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20.2.2017 Lan ảnh Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 26