Trang chủ Đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

ĐƯA NGHỊ QUYẾT XI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Quan điểm, thực trạng và giải pháp

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hơn để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đặt ra cho giáo dục, đào tạo nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ, thách thức mới. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tri thức đang là áp lực của ngành giáo dục nói riêng và của toàn Đảng, toàn dân nói chung. Điều này đòi hỏi phải có định hướng phát triển, có tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài cùng những phương pháp, hình thức, tổ chức, quản lý giáo dục và đào tạo cho phù hợp.

Đọc thêm...

 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Lê Long Khánh

_MG_3568Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, làm cách nào để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh vẫn là đề tài nóng hổi, có sức hất dẫn cao trong thực tiễn hiện nay, nhất là từ các chủ trương được Đại hội XI đề cập…

Đọc thêm...

 

Về cục diện thế giới đa cực trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Đại tá Lê Thế Mẫu

Nhận định tình hình thế giới trong những năm tới, Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” đã nhận định khái quát những đặc điểm ...

Đọc thêm...

 

Về kết hợp độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế trong quá trình công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại

Đại tá Lê Thế Mẫu

anh-Pham-Thanh-TungTrong Báo cáo chính trị “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đển năm 2010 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” Đại tá Lê Thế Mẫu...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 5