Học phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp lãnh đạo đất nư­ớc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ gìn phép nước, kỷ cương, kỷ luật.

Không thể xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

Hàng loạt hoạt động đối ngoại được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tiến hành trong thời gian gần đây nhằm tăng cường hợp tác và đối thoại chiến lược với nhiều đối tác,...

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn: Công luận khó tính, nhưng cũng rất công bằng

“Từ góc độ quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quan tâm tìm hiểu và có biện pháp ngăn chặn những hình thức cấu kết “bất lương” trong làng báo”,...

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương - Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ôxtrâylia

Chiều 22-6-2017, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ôxtrâylia.

Lựa chọn cuộc sống - Đối thoại cho thế kỷ XXI: Cuộc đối thoại "Vượt thời gian"

Thế kỷ XXI được cho là một thế kỷ sẽ có nhiều biến động, thách thức đối với toàn nhân loại.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, chiều ngày 21-6-2017, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

 • Học phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Không thể xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

 • Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn: Công luận khó tính, nhưng cũng rất công bằng

 • Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương - Thực trạng, vấn đề và giải pháp

 • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ôxtrâylia

 • Lựa chọn cuộc sống - Đối thoại cho thế kỷ XXI: Cuộc đối thoại "Vượt thời gian"

 • Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Untitled document

hoc-tap

SACHSOHOA

Untitled document

sach-cho-co-so

SVCS2

donaltrumb


Bia Le Duan 1


Buc tranh the gioi


du lich


Toan quoc khang chien


hcm-bien-nien-tieu-su


Sách sắp xuất bản

 1.  
 2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tác giả: Quốc hội


  Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nhóm hành vi vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định này, bao gồm:

  - Vi phạm các quy định về quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Vi phạm các quy định về hàng hải ngoài vùng nước cảng biển;

  - Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển.


 3. Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: TS. Đỗ Thị Kim Tiên


  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng; như: tổng quan về doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; môi trường hoạt động của doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; cơ chế quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp; nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp...


 4. Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

  Tác giả: TS. Nguyễn Long Hải


   

   

   

  Cuốn sách trình bày có hệ thống thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay với những nội dung về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới; khái quát quá trình hình thành, phát triển thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tập trung đánh giá thực trạng thể chế và việc thực hiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảng Hiến pháp năm 2013. Phân tích, đưa ra các quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.


 5. Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng


  Nội dung của cuốn sách thể hiện các quan điểm của báo chí trên mặt trận đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Cuốn sách cho thấy rõ báo chí thực sự là lực lượng xung kích, công cụ sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thông qua báo chí, các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu rõ những giá trị cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


 6. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

  Tác giả: Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ biên soạn


  Cuốn sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Cuốn sách sẽ là cẩm nang bổ ích giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành nghề hiểu rõ được tiêu chuẩn nghiệp vụ về chức trách, nhiệm vụ được giao, yêu cầu về năng lực, trình độ để đáp ứng công việc và những nội dung trong các văn bản cũng là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng và quản lý đội ngũ này.


 7.  
Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài: Mô hình phát triển hiệu quả trong bối cảnh mới

hinh thuc khu kinh te 226Tác giả: TS. Đặng Thị Phương Hoa

Số trang: 330 trang

Giá tiền: 116.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Trong những năm qua, việc phát triển khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả...

Giáo trình luật đầu tư quốc tế

giao trinh luat dau tu quoc te196Tác giả: TS. Trịnh Hải Yến - Học viện Ngoại giao

Số trang: 272 trang - Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 63.000 đồng

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo phương pháp tập trung đào tạo kỹ năng thông qua cung cấp các tài liệu thảo luận.

Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật

bac ho vôi hoat dong 1406Tác giả: Khắc Tuế (Chủ biên)

Số trang: 120 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Cuốn sách Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật do đạo diện Khắc Tuế chủ biên biên soạn gồm 26 câu chuyện...

Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

thu hut 125Tác giả: TS. Trần Văn Ngợi

Số trang: 204 trang - Xuất bản: Tháng 4-2017

Giá bán: 100.000 đồng

Với kết cấu gồm 3 chương, nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề như: Làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút, trọng dụng người có tài năng...


Trang chủ Trang chủ Sách và cuộc sống

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

Untitled document

Sách - Tri thức và sự phát triển quốc gia

văn-hóa-đọc-của-người-NhậtNhững khía cạnh thể hiện văn hóa đọc của một quốc gia là: số lượng sách xuất bản hằng năm, doanh thu của ngành xuất bản, số bản sách bình quân đầu người,...

Đọc thêm...

 

Ra mắt ấn bản đặc biệt bốn tác phẩm văn học kinh điển thế giới

ra mAT204 1Bốn tác phẩm văn học kinh điển thế giới bao gồm Hiệp sĩ Don Quixote của đại văn hào người Tây Ban Nha Cervantes,...

Đọc thêm...

 

Ngày hội đọc sách ở Việt Nam nhìn từ thực tiễn cuộc sống

ngay sach 9046Từ hàng ngàn năm nay, đọc sách luôn là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội loài người, trong tiến trình văn minh nhân loại.

Đọc thêm...

 

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh

Một hoạt động tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh 2016Trong tuần lễ từ ngày 20 đến 26-4-2017, sẽ có nhiều hoạt động tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21-4 và Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23-4.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 55