Trang chủ Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Bác Hồ đón giao thừa Xuân Bính Tuất - 1946 với một vị khách quốc tế đặc biệt

 Xuân Bính Tuất - 1946 là Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc. Tết của mọi nhà mà cũng là Tết riêng rất đáng nhớ trong cuộc đời cách mạng đầy gian truân của Bác Hồ…

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh với việc thiết lập Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Việt Nam

Anh 1 copy.jpg 1403570978065Giành chính quyền, thiết lập nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Trong hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã phải trải qua một quá trình tìm tòi...

Đọc thêm...

 

Tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh

01-ky-niem-15611-300Tiêu điểm của tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc. Đó là giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi tình cảnh nô lệ, bị áp bức đọa đầy bởi thực dân đế quốc và phong kiến.

Đọc thêm...

 

Đặc điểm con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin

Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, đó là hành động đáp ứng nhu cầu  của lịch sử  dân tộc và xu thế thời đại, một tất yếu lịch sử. Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tư chất khoa học, trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo, Nguyễn Tất Thành đã đến tận nước Pháp và các nước Âu, Mỹ...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3