Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen

altTác giả: Nguyễn Bằng Tường

Số trang: 52 trang

Giá: 12.000đ

Cuốn sách Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm của tác giả ...

Đọc thêm...

 

Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Mai Hươngalt, Nguyễn Hồng Hải

Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ lý luận và quan điểm của V.I.Lênin, một nhà lý luận và tư tưởng lỗi lạc của giai cáp công nhân và những người cộng sản trên toàn thế giới, ...

Đọc thêm...

 

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội.

Đọc thêm...

 

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 6