Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Tác giả: Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ biên soạn

Đọc thêm...

 

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn

Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc

Đọc thêm...

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Hà

Đọc thêm...

 

Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Uông Chu Lưu

Đọc thêm...

 

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 33