Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng

Đọc thêm...

 

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Tác giả: Viện Khoa học Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ biên soạn

Đọc thêm...

 

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn

Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc

Đọc thêm...

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Hà

Đọc thêm...

 

Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Uông Chu Lưu

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 3 trong tổng số 35