chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Bộ luật dân sự năm 2005 (Song ngữ Việt – Anh)

bo-luat-dan-su-nam2005

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 776 trang

Giá tiền: 112.000đ

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tra cứu thông tin về nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005 tới bạn đọc trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bộ luật dân sự năm 2005 (Song ngữ Việt – Anh).

Bộ luật dân sự năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Bộ luật gồm 7 phần, với 777 điều quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách cư xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về thân nhân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tình thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995; đồng thời kể từ ngày Bộ luật dân sự này có hiệu lực thi hành thì Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 hết hiệu lực.

 

Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

huong-dan-on-thi-001

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên)

Số trang: 400 trang

Giá tiền: 53.000đ

Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần tái bản này, nội dung cuốn sách được sửa chữa, bổ sung cập nhật các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách đã đề cập có hệ thống, khá đầy đủ những kiến thức cơ bản của môn học, bám sát chương trình giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tài liệu học tập cần thiết cho các sinh viên cũng như các giảng viên giảng dạy bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, tập III (1975-2010)

Lich-Su-DB-HA-Tinh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Số trang: 508 trang

Sau một thời gian tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, tập III (1975-2010). Đây là một tư liệu quý gửi tới bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 180 năm Ngày thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Cuốn sách là công trình tiếp nối Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, tập I (1930-1954) xuất bản 1993 và tập II (1954-1975) xuất bản 1997. Với sự nghiên cứu công phu và nghiêm túc, cuốn sách đã góp phần tái hiện lại chặng đường 35 năm, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đến năm 2010, từ đó, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân tỉnh nhà trong quá trình sáp nhập và tái lập tỉnh. Ngoài ra, cuốn sách còn dành một số trang giới thiệu danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy qua các kỳ Đại hội từ nhiệm kỳ 1976 - 1979 đến nay.

Cuốn sách sẽ gúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thăng trầm của chặng đường đã qua, nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra với Hà Tĩnh trong thời gian tới. Do vậy, có thể nói đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng tỉnh Hà  Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng - Những dấu ấn sâu sắc

cong-tac-kiem-tra


Tác giả: Nguyễn Văn Chi

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 54.000đ

Cuốn sách tập hợp một số bài nói, bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX và X về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nội dung cuốn sách mang tính tổng kết thực tiễn,chỉ đạo và định hướng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhiều nội dung, ý tưởng đặt ra từ nhiệm kỳ khóa IX và các khóa trước đến nay đã được thực hiện. Nội dung xuyên suốt của cuốn sách là tăng cường, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nhưng đặc biệt đề cao các biện pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy.”

Cuốn sách có ý nghĩa và tác dụng thiết thực cho những người làm công tác kiểm tra và làm công tác xây dựng Đảng nói chung, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

 

Đầu tư phát triển

dau-tu-phat-trien

Tác giả: PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh

Số trang: 576 trang

Giá tiền: 92.000đ

Phát triển, thịnh vượng, giàu có là đích hướng tới của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Từ việc nghiên cứu đầu tư phát triển trên cả bình diện lý thuyết và thực tiễn, PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh đã biên soạn cuốn Đầu tư phát triển.

Tác giả đã có những luận giải về phát triển từ nhận thức trên quan điểm triết học đến những nhân tố hình thành, biểu hiện của phát triển. Không những bằng lý luận mà còn bằng cả  những dẫn chứng và bảng biểu minh họa cụ thể, tác giả đã trình bày một cách sinh động các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển như: hình thái vận động của phát triển, con đường, các giai đoạn, chất lượng, nguồn lực và động lực của phát triển, phương thức tăng trưởng để phát triển… Ngoài ra, cuốn sách cũng trình bày về chủ thuyết, chiến lược phát triển và văn hóa phát triển. Tất cả vấn đề này đều được nhìn nhận trong bối cảnh Việt Nam, mang những đặc trưng, và bản sắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những nhận định, phân tích về đầu tư phát triển. Khi phân tích về đầu tư phát triển, tác giả đứng trên các quan điểm khác nhau và với các phương pháp khác nhau để đưa ra những luận giải xác đáng. Từ việc so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, tác giả bàn về chiến lược đầu tư phát triển ở Việt Nam. Những định hướng chiến lược đó sẽ là kim chỉ nam, là bước khởi đầu cho việc làm giàu, phát triển của cá nhân và của quốc gia.

Trong thời đại toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, vấn đề đầu tư phát triển càng có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia. Với những phân tích, dẫn chứng, số liệu cụ thể, cập nhật, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà đầu tư có những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực này và có kinh nghiệm, động lực để có những hoạt động đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế, xây dựng xã hội ngày một giàu mạnh.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 38 trong tổng số 38