Loading...

Lễ công bố và bàn giao cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Ngày đăng: 13/08/2020 - 10:08

Chiều 12/8/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố và bàn giao cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu đại diện các ban, bộ ngành Trung ương có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ chức năng các cơ quan, ban Đảng Trung ương: Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); Vụ V (Ban Tổ chức Trung ương); Vụ V (Ban Nội chính Trung ương); Cục Xuất bản - In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Về phía Bộ Công an có các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ Thư ký biên soạn; lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, đại diện các ban biên tập, vụ chức năng và các biên tập viên tham gia biên tập cuốn sách.

Đến dự và đưa tin lễ công bố và bàn giao cuốn sách có phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, thành phố Hà Nội và Truyền hình Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức.

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đọc Báo cáo tóm tắt kết quả quá trình nghiên cứu và giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Tại lễ công bố và bàn giao cuốn sách, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đọc Báo cáo tóm tắt kết quả quá trình nghiên cứu và giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Theo đó, cuốn sách được thực hiện theo Kế hoạch số 174-KH/ĐUCA, ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương, ngoài Phụ lục tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thống kê các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, cuốn sách gồm 03 nội dung chính: Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; Phần thứ hai: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010-2020; Phần thứ ba: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Cuốn sách là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Báo cáo quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Báo cáo quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an trong việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách, tổ chức hội thảo khoa học... phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân là một ấn phẩm quan trọng của ngành kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân. Cuốn sách hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, biên tập và xuất bản trong thời gian rất ngắn (5 tháng, từ tháng 02/2020 đến nay), cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân đân; đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ công bố và bàn giao sách

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể ban biên tập cuốn sách, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí khẳng định, cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân là ấn phẩm đầu tiên về lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành đảng trong Công an nhân dân. Cuốn sách ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng song hết sức vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Đặc biệt, cuốn sách vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng viết Lời tựa, thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị của lực lượng Công an nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục phát huy sáng kiến, nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của các đơn vị.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bàn giao sách cho Bộ Công an

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Nguyễn Chắt - Phạm Hương

Bình luận