Loading...

Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ

Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ
Tác giả: TS. Trịnh Sơn Hoan
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 52.000 đ
Xuất bản: Tháng 2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích sâu vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ; nêu lên những nhân tố tác động đến sự hình thành triết học nhân sinh Mỹ; đồng thời đưa ra những đánh giá khách quan về gái trị, hạn chế của các trường phái triết học nhân sinh và các vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Sự hình thành triết học nhân sinh Mỹ

  Chương II: Một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ

  Chương III: Giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ và các vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ