Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Tác giả: Thượng tướng Bùi Văn Nam
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An.

  Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; khẳng định nhân dân là nguồn gốc sức mạnh, là nhân tốt quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; phân tích lịch sử hình thành và những vấn đề đặt ra đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ