Loading...

Vai trò của chuyển giao khoa học công nghệ với phát triển kinh tế tư nhân

Ngày đăng: 07/11/2018 - 15:11

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô 2018, ngày 6-11-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Vai trò của chuyển giao khoa học công nghệ với phát triển kinh tế tư nhân. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Vũ Trọng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc; các lãnh đạo ban chuyên môn các trường đại học và các trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo các trường đại học trong cả nước; đại diện các sở, ngành; các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, các nhà doanh nghiệp đại diện Bộ và cơ quan thông tấn báo chí.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc  Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh: Khoa học và công nghệ luôn giữ vai trò vô cùng quan trọng và là nguồn lực không thể thiếu được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Khoa học và công nghệ góp phần mở rộng và tăng cường năng lực sản xuất của nền kinh tế; thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường; thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Phân tích rõ hơn những tác động của khoa học và công nghệ vào sự phát triển của doanh nghiệp, đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến; Hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ; Phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, áp dụng chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phú hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

24 tham luận khoa học gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo cùng các ý kiến thảo luận, trao đổi trực tiếp tại Hội thảo đã làm sáng rõ hơn những nội dung chính, bao gồm:

Thứ nhất, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Thứ hai, các giải pháp gắn kết giữa trường đại học, doanh nghiệp đến nghiên cứu nhằm thúc đẩy sự nghiên cứu của kinh tế tư nhân.

Thứ ba, vai trò của tư duy Startup đối với lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Vũ Trọng Lâm đánh giá cao những ý kiến đóng góp cũng như chất lượng các bài viết gửi đến Hội thảo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra 6 giải pháp góp phần phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam. 

Một là, đối với kinh tế tư nhân không ngừng nâng cao năng lực của Đảng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân.

Hai là, về vai trò của đầu tư phát triển khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Trước cơ hội và thách thức của phát triển kinh tế, của cách mạng công nghiệp 4.0. Đòi hỏi cơ chế và phương thức quản lý nhà nước phải có sự thay đổi phù hợp thông lệ quốc tế. Hoàn thiện hơn nữa cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ. Khắc phục nhược điểm về nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ. Nâng cao năng lực công nghệ hội sinh để giải phóng sức sáng tạo của các nhà khoa học cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của cách tổ chức khoa học công nghệ Việt Nam.

Ba là, khắc phục những yếu kém, bất cập trong việc chuyển giao công nghệ từ cơ sở nghiên cứu khoa học đến các doanh nghiệp. Cần đẩy mạnh cũng như phát triển doanh nghiệp là bước đi quan trọng. Trong việc kết nối thị trường khoa học công nghệ, doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm các nhà khoa học là những đối tác giữa nhà khoa học và doanh nghiệp cộng sinh trong chuỗi phát triển.

Bốn là, mô hình hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp là một trong những mô hình tốt cần nhân rộng và sớm được hiện thực hóa nhưng để hiệu quả hơn cần có nhiều thời gian và công sức, nếu thiếu ý chí, quyết tâm, sự nhiệt huyết của các nhà hoa khọc thì khó có thể thành công.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Năm là, để tạo bước đột phá cho việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ đáp ứng phát triển đất nước trong điều kiện đổi mới đòi hỏi phải nhận thức và thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện: đào tạo nguồn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng trọng lực, nhân lực khoa học công nghệ; có chiến lược và tầm nhìn dài hạn về công tác đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ. Xây dựng và triển khai thực hiện bài bản khoa học, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm nhân lực khoa học công nghệ để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học công nghệ có chất lượng cao

Sáu là, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo dựa trên nền tảng cải cách doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam trong giai đoạn tới nhằm ứng phó với tác động nhanh, mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cần có quan điểm nhất quán từ các cấp quản lý trong việc phân loại các doanh nghiệp khởi nghiệp trong số các doanh nghiệp được thành lập mới. Do tính chất của doanh nghiệp khởi nghiệp là hướng tới tăng trưởng nhanh, chú trọng tính sáng tạo với các ý tưởng mới nên các biện pháp, chính sách cần đặt trọng tâm vào khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển đầu tư để nâng cao trình độ khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp. Đây là cách thức hiệu quả để làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng nhanh dựa trên các ý tưởng, sáng kiến mới.

Đồng chí khẳng định, Hội thảo Vai trò của chuyển giao khoa học công nghệ với phát triển kinh tế tư nhân đã đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hội thảo chưa được trình bày, phân tích và làm sáng tỏ. Song đây là hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực và là cơ sở để chúng ta nghiên cứu, khẳng định vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết quả của hội thảo sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà khoa học đến doanh nghiệp có những định hướng đúng đắn cho việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương V, khóa XII của Đảng đi vào thực tế cuộc sống thúc đẩy liên kết giữa các nhà trường, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học công nghệ nhằm đưa kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng, nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ ở nước ta hiện nay.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả