Loading...

Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội

Ngày đăng: 21/04/2018 - 16:04

Tác phẩm đã từng được Nhà xuất bản Đại học Columbia (Columbia University Press), Hoa Kỳ xuất bản vào năm 2015 với tên gốc là Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất gồm 8 chương, nêu bật tầm quan trọng của việc học tập, về cách các doanh nghiệp học tập và phát minh, về cấu trúc thị trường - nơi các doanh nghiệp đang hoạt động tác động như thế nào đến khả năng học tập, sáng tạo của doanh nghiệp, và kết thúc với đánh giá phúc lợi và trạng thái ổn định của toàn bộ nền kinh tế.

Phần thứ hai gồm 6 chương, bàn về các giải pháp cho một xã hội học tập. Các tác giả đưa ra các chính sách ở nhiều lĩnh vực để xây dựng thành công một xã hội học tập năng động từ các chính sách phát triển ngành, chính sách về tài chính, chính sách vĩ mô cho đến các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội.

Với lối viết gần gũi, dễ hiểu, cuốn sách Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội đã truyền tải được thông điệp chính cũng như những phương hướng về mặt chính sách. Cuốn sách làm sáng tỏ quan điểm cho rằng xây dựng một xã hội học tập đòi hỏi chính phủ phải ban hành được những chính sách có chất lượng trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực quan trọng khác. Luận điểm chính của cuốn sách cho rằng mọi chính sách đều ảnh hưởng tới học tập, có ý nghĩa quan trọng đối với những chính phủ còn chưa quan tâm đến những cách thức đổi mới mà họ có thể vận dụng để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước tiến lên phía trước.

Kể từ khi ra đời, cuốn sách đã trở thành một tài liệu được nhiều nhà kinh tế học, khoa học xã hội, học giả và độc giả trên thế giới quan tâm - những người luôn dành sự ủng hộ đối với những chính sách thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học và công nghệ của chính phủ. Cuốn sách là một tác phẩm đầy thuyết phục cho thấy mức sống của chúng ta được cải thiện đáng kể như thế nào, là kết quả của việc tìm ra phương pháp để học tập, và đưa ra những lý giải làm thế nào mà các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển đều có thể xây dựng được một nền kinh tế học tập kiểu mới. Chính vì vậy, với một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển như Việt Nam thì việc được tiếp cận cuốn sách là điều rất có ý nghĩa. Và đây chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo đầy hữu ích cho các độc giả quan tâm, các nhà hoạch định chính sách, cho các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, từ đó giúp họ có những định hướng đúng đắn, hợp lý trong lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần phát triển đất nước.

Bình luận