Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam

Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Doanh nghiệp và doanh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế. Nền kinh tế càng có nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tài ba thì đất nước càng có điều kiện để phát triển hưng thịnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Người đã luôn quan tâm đến vấn đề phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên mọi lực lượng, thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất. Người đã đến nhiều nơi, đi thăm nhiều địa phương, đến các nhà máy, công trường, hợp tác xã; gặp gỡ cán bộ công nhân viên, xã viên hợp tác xã, doanh nghiệp. Đến đâu Người cũng động viên mọi người đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm, biểu dương những đơn vị và cá nhân sản xuất giỏi, có sáng kiến hay…

          Để cung cấp tư liệu cho bạn đọc nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản lần thứ hai cuốn sách Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, bao gồm 74 bài nói, bài viết của Bác từ ngày đầu thành lập nước đến năm 1969 liên quan đến sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Sách gồm 339 trang, giá bán 23.000đ.

  GIAO LINH  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ