Chiến lược toàn cầu của Trung Quốc trong bối cảnh mới (Sách phục vụ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược) (Lưu hành nội bộ)

Chiến lược toàn cầu của Trung Quốc trong bối cảnh mới (Sách phục vụ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược) (Lưu hành nội bộ)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
Số trang: 412 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là cuốn sách có nội dung rộng lớn, đề cập mọi mặt trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, từ chính sách phát triển nội tại (bao gồm những đột phá trong sức mạnh cứng đến từ nền kinh tế, an ninh, quân sự vững mạnh và sự lan tỏa của sức mạnh mềm có được từ nền văn hóa đặc sắc và an sinh xã hội đảm bảo...) đến chính sách ngoại giao linh hoạt của Trung Quốc. Đồng thời, cuốn sách cũng đã phân tích được những tác động của chiến lược toàn cầu của Trung Quốc đối với sự chuyển động của tình hình kinh tế, chính trị và cấu trúc an ninh của khu vực và trên thế giới; có những đánh giá khách quan, toàn diện về thái độ, sự ứng phó của các quốc gia, khu vực đối với các động thái, sáng kiến, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra những dự đoán về các yếu tố tác động (bao gồm cả yếu tố nội tại và yếu tố ngoại lai) đối với việc thực thi chính sách toàn cầu này của Trung Quốc. Từ đó, làm rõ vị trí của Việt Nam trong chiến lược này và những tác động tích cực, tiêu cực của nó đối với Việt Nam, góp phần gợi mở chính sách về ứng xử của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc giai đoạn hiện nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Graham Allison; Người dịch: Nguyễn Thế Phương; Hiệu đính: Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ