Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu về cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh, có thêm tư liệu để hiểu rõ hơn các dấu mốc có tính quyết định, có ý nghĩa lịch sử trên con đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh của Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm. Trong lần tái bản này, để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của bạn đọc, cuốn sách đã được bổ sung thêm một số nội dung. Sách gồm 467 trang, giá 52.000đ.

          Xin giới thiệu với bạn đọc Lời giới thiệu cuốn sách do Giáo sư Sử học - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu viết:

          Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm chuyên nghiên cứu và giảng dạy lịch sử cận - hiện đại Việt Nam đã nhiều năm. Trong giai đoạn lịch sử này, nhân vật trung tâm - Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đã thu hút sự quan tâm của ông nên ông đã có nhiều luận văn và báo cáo khoa học lần lượt được công bố, giới thiệu trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, sách ở trung ương và địa phương.

          Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh ra mắt bạn đọc lần này chưa phải là một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, có hệ thống về toàn bộ các mặt trong cuộc đời Hồ Chí Minh, mà chỉ mới là một tập hợp một số luận văn của Giáo sư Đinh Xuân Lâm đã được công bố gần đây.

          Qua các phần của nội dung sách, người đọc có điều kiện nhận rõ hơn các mốc lớn có tính quyết định, mang ý nghĩa bước ngoặt lịch sử trên con đường hoạt động yêu nước cách mạng của Hồ Chí Minh, cũng như các đặc điểm hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước truyền thống và tinh hoa văn hoá thế giới với tinh thần phong phú và sáng tạo. Có một điều rất đáng được nhấn mạnh là Giáo sư Đinh Xuân Lâm với vốn chuyên môn tích luỹ lâu năm qua nghiên cứu và giảng dạy thời kỳ lịch sử cận và hiện đại Việt Nam nên đã có điều kiện phân tích bối cảnh kinh tế và xã hội khá sâu, giúp cho việc lý giải các vấn đề lịch sử có cơ sở khoa học và thực tiễn, trên cơ sở đó giúp cho người đọc dễ theo dõi nắm bắt vấn đề hơn.

          Cũng trong công trình này, ngoài việc giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mọi người biết tới, tác giả còn có công phu sưu tầm và giới thiệu một số tác phẩm mới được phát hiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây do những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nên còn được ít người biết tới.

         Cuối cùng là phần đọc sách - giới thiệu một số công trình trong và ngoài nước viết về Hồ Chí Minh, đặc biệt có trao đổi ý kiến với các tác giả nước ngoài về công tác khai thác tư liệu, về phương pháp luận nghiên cứu.

         Có thể khẳng định cuốn sách Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh là một đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đang được đẩy mạnh không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài.

         Được tác giả nhờ đọc góp ý trước khi công trình xuất bản, tôi vui mừng giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài nước với niềm tin cuốn sách sẽ được bạn đọc rộng rãi nhiệt tình đón nhận.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ