Hồ Chí Minh - Đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Hồ Chí Minh - Đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phản ánh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ và trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ.Trong hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, Người rất chú trọng đến phương hướng và phương pháp phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là vấn đề dùng người. Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ quản lý, cán bộ tổ chức phải biết khai thác nguồn nhân lực cho tốt để qua đó tìm ra những nhân tài, phải biết lựa chọn cán bộ, lựa chọn nhân tài để sử dụng cho đúng. Muốn vậy, người lãnh đạo, người làm công tác cán bộ phải có cái tâm thật sáng, cái tài thật cao.Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ cách mạng phải rất trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người cán bộ cách mạng phải biết đổi cái cũ thành cái mới. Người cán bộ cách mạng phải kiên quyết làm đúng nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước, sáng tạo trong vận dụng. Người cán bộ cách mạng phải luôn luôn nêu cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, trung thực với chính bản thân mình và với mọi người. Người cán bộ cách mạng phải gương mẫu trước nhân dân, tôn trọng nhân dân, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, quyền công dân của nhân dân, đi sâu đi sát thực tế, gần gũi nhân dân, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Người cán bộ cách mạng phải có đủ năng lực phụ trách giải quyết những công việc được giao phó; lý luận phải gắn với thực tiễn; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác.Muốn cho công tác cán bộ phát triển và có chất lượng, theo quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh phải có hai yếu tố: Một là, Đảng và Nhà nước phải có đường lối và chính sách rõ ràng đối với vấn đề cán bộ; có chính sách trọng dụng nhân tài. Hai là, Đảng và Nhà nước phải biết đào tạo đội ngũ những người làm công tác cán bộ giỏi, nhất là phải biết nhìn người và dùng người một cách đúng đắn.
  Sách gồm : 556 ttrang, giá: 74.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ