Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 (1967 – 1969) (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 (1967 – 1969) (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, tập 10 giới thiệu với bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.
  Với khoảng 1.000 sự kiện bắt đầu từ ngày 01-01-1967 đến ngày 2-9-1969, tập 10 đã ghi lại những hoạt động toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vào giai đoạn khốc liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta và của tình hình quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian này, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, Người đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, chỉ đạo sát sao cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở cả hai miền Nam – Bắc, từng bước đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy ở miền Nam và chiến tranh phá hoại của chúng ở miền Bắc. Bác đã ra lời kêu gọi thiêng liêng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với lòng quyết tâm “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Và chân lý đó của Người đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước sạch bóng quân xâm lược, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất.
  Trong tập 10, bạn đọc sẽ đón nhận nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cuối đời. Ngoài sự chỉ đạo trên các mặt trận quân sự và chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến vấn đề đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; quan tâm đến việc xây dựng và củng cố hậu phương xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; chăm lo xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, lực lượng lãnh đạo của toàn dân tộc; và đặc biệt là những tình cảm thiêng liêng của Người với đồng bào miền Nam ruột thịt “đi trước, về sau”.
  Tập 10 được khép lại bằng sự kiện và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta và bạn bè quốc tế trước khi Người đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lê nin và các bậc đàn anh khác. Vì vậy, Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 đã giới thiệu lại toàn văn bản Di chúc lịch sử này.
  Sách dày 488 trang, giá 64.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ