Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 6

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 6
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •        Tập 6 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử ghi lại hơn 1.500 sự kiện phản ánh những hoạt động, công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1955 đến 1957 (trong đó có hơn 200 sự kiện mới được bổ sung so với lần xuất bản đầu tiên). Trong thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ sáng suốt vạch ra đường lối, chính sách lãnh đạo nhân dân ta giải quyết những nhiệm vụ lịch sử của hai miền đất nước, trước mắt là khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố miền Bắc vững mạnh, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam đòi Mỹ - Diệm phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà.

         Các sự kiện trong tập 6 phản ánh tư tưởng, quan điểm và các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cải cách ruộng đất ở miền Bắc, bồi dưỡng lập trường, đạo đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ cải cách; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về củng cố, xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận; về tăng cường quốc phòng, đưa quân đội tiến dần từng bước lên chính quy hiện đại. Đồng thời, qua các sự kiện cụ thể, tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào miền Nam ruột thịt cũng được thể hiện rõ nét.

         Sách gồm 623 trang, giá bán 90.000đ./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ