Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 8

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 8
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Tập 8 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử gồm 571 trang, ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách trong những năm tháng đầu tiên thực thi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vừa được vạch ra tại Đại hội lần thứ III của Đảng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai.

          Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự và chủ trì các cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ. Người đã thực hiện nhiều hoạt động chỉ đạo xây dựng kế hoạch Nhà nước, nêu ra những biện pháp cụ thể trong từng thời kỳ, có nhiều phát biểu chỉ đạo quan trọng tại các Hội nghị Trung ương, cụ thể hoá các Nghị quyết của Đại hội như Hội nghị Trung ương lần thứ ba “Bàn về kế hoạch Nhà nước năm 1961”, Hội nghị Trung ương lần thứ tư “Về tăng cường lãnh đạo của Trung ương” tháng 6-1961, Hội nghị Trung ương lần thứ năm “Về phát triển nông nghiệp trong Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” tháng 7-1961, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy “Về phát triển công nghiệp” tháng 4-1962, Hội nghị Trung ương lần thứ tám “Về phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất” tháng 4-1963, v.v.. Tập sách cũng ghi lại những hoạt động chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng miền Nam, cụ thể là hoạch định chiến lược đấu tranh của cách mạng miền Nam. Ngoài ra, những hoạt động đối ngoại của Người cũng được phản ánh một cách đầy đủ trong tập sách.

          Có gần 200 sự kiện trong tập 8 đã được sửa chữa, bổ sung, nâng tổng số lên khoảng 1500 sự kiện, làm mới 37 chú thích, sửa chữa, bổ sung chỉ dẫn tên người từ 55 lên 73 đề mục.

          Đây là lần xuất bản thứ hai của bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử. So với lần xuất bản thứ nhất, bộ sách tái bản lần này không chỉ phong phú hơn về các sự kiện mà còn được nâng cao về chất lượng khoa học. Bạn đọc có thể tìm mua sách tại Nhà sách Tiền Phong - Sự Thật 24 Quang Trung, Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và các cửa hàng sách với giá 70.000đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ