Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Hồ Chí Minh - Tiểu sử
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử là sản phẩm của đề tài mang mã số KX.02.11 do GS. Song Thành làm chủ nhiệm thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.02 giai đoạn 1991 – 1995. Công trình này đã phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.
  Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử là sản phẩm của đề tài mang mã số KX.02.11 do GS. Song Thành làm chủ nhiệm thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.02 giai đoạn 1991 – 1995. Công trình này đã phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.Thông qua những tư liệu lịch sử và văn kiện cụ thể, đã qua xác minh, công trình đã làm sáng tỏ những đóng góp to lớn đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại.Cái mới của công trình không chỉ ở sự phong phú của tư liệu, sự kiện, ở kết cấu các chương, các phần một cách cân đối, hợp lý mà chính là ở việc công trình được biên soạn vào thời điểm công tác nghiên cứu cũng như công tác tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu cao hơn so với các giai đoạn trước.Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử được Hội đồng thẩm định làm việc một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm và trên tinh thần khoa học, khách quan, đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để nâng cao chất lượng và hoàn thiện công trình lần cuối.Với tâm huyết của tập thể các nhà khoa học, cuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người “thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn”. Đây là công trình nghiên cứu quy mô, tập trung sự kiện, tư liệu một cách hệ thống và có nhiều tư liệu mới. Vì vậy, đây là một công trình góp phần quan trọng giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng – lý luận, đạo đức – phong cách của một lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
        Sách gồm 804 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ