Hồ Tùng Mậu - Tiểu sử

Hồ Tùng Mậu - Tiểu sử
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 232 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 1-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Tùng Mậu là học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một con người đậm chất nhăn văn, am hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa; là tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng. Đồng chí đã cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc, cho Đảng, cho cách mạng. Tên tuổi đồng chí là niềm tự hào của dân tộc.

  Cuốn sách Hồ Tùng Mậu - Tiểu sử tái hiện toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng thời ghi lại những đóng góp to lớn của đồng chí với Đảng và cách mạng Việt Nam. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ