Loading...

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 19/01/2021 - 16:01

Lễ giới thiệu cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Ngày đăng: 14/01/2021 - 10:01

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng

Ngày đăng: 07/01/2021 - 16:01

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 07/01/2021 - 09:01

Nghiệm thu cấp bộ Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”

Ngày đăng: 31/12/2020 - 14:12

Giới thiệu bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập

Ngày đăng: 30/12/2020 - 08:12

Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”

Ngày đăng: 28/12/2020 - 10:12

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ

Ngày đăng: 11/12/2020 - 15:12

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020)

Ngày đăng: 07/12/2020 - 08:12

Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày đăng: 03/12/2020 - 18:12
« 1 2 3 4 5 »