Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 và ra mắt Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”

Ngày đăng: 19/05/2022 - 15:05

Khai mạc triển lãm trưng bày sách, tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/05/2022 - 14:05

Đại hội Chi đoàn II lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngày đăng: 18/05/2022 - 08:05

Triển lãm “Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội”

Ngày đăng: 17/05/2022 - 14:05

Lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí Minh” và Khai trương Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Ngày đăng: 16/05/2022 - 18:05

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng: 14/05/2022 - 16:05

Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 13/05/2022 - 10:05

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Ngoại giao

Ngày đăng: 12/05/2022 - 14:05

Gặp gỡ hữu nghị giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela

Ngày đăng: 28/04/2022 - 23:04

Tọa đàm khoa học “Vai trò của cán bộ trẻ với việc xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị”

Ngày đăng: 28/04/2022 - 23:04
« 1 2 3 4 5 »