Trưng bày hơn 800 ấn phẩm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 28/04/2022 - 14:04

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng hơn 2 nghìn đầu sách cho một số đơn vị, thư viện tại các tỉnh miền Trung

Ngày đăng: 24/04/2022 - 14:04

Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 22/04/2022 - 10:04

Lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử

Ngày đăng: 19/04/2022 - 16:04

Gặp gỡ giao lưu và trưng bày xuất bản phẩm “Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách” Kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Hirôn (19/4/1961 - 19/4/2022)

Ngày đăng: 19/04/2022 - 13:04

Gặp gỡ hữu nghị giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga

Ngày đăng: 18/04/2022 - 18:04

Thi xếp sách nghệ thuật và Ký kết Chương trình ghi nhớ hợp tác

Ngày đăng: 06/04/2022 - 05:04

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc với chủ đề “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày đăng: 05/04/2022 - 14:04

Tiên phong, gương mẫu nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Ngày đăng: 31/03/2022 - 08:03
« 1 2 3 4 5 »