Đánh giá công tác phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an

Ngày đăng: 16/03/2023 - 17:03

Tọa đàm ra mắt sách “Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc Việt Nam”

Ngày đăng: 11/03/2023 - 18:03

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Ngày đăng: 06/03/2023 - 12:03

Phối hợp biên soạn sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đăng: 05/03/2023 - 08:03

Trao tặng sách và Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời Bác cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày đăng: 04/03/2023 - 12:03

Hợp tác xuất bản các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ công tác đào tạo

Ngày đăng: 02/03/2023 - 18:03

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 01/03/2023 - 16:03

Hợp tác tuyên truyền, phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân

Ngày đăng: 23/02/2023 - 22:02

Dâng hương tưởng nhớ các đồng chí trực tiếp phụ trách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từ những ngày đầu thành lập

Ngày đăng: 22/02/2023 - 22:02
« 2 3 4 5 6 »