Tổ chức tọa đàm khoa học nhằm quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 20/02/2023 - 15:02

Làm việc và trao tặng tủ sách điện tử cho một số đơn vị tại Hải Phòng

Ngày đăng: 14/02/2023 - 08:02

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách và tài khoản đọc sách điện tử cho cán bộ, đảng viên huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày đăng: 10/02/2023 - 23:02

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày đăng: 07/02/2023 - 18:02

Giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị và Tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”

Ngày đăng: 03/02/2023 - 13:02

Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ

Ngày đăng: 03/02/2023 - 13:02

Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 02/02/2023 - 13:02

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Ngày đăng: 31/01/2023 - 14:01

Gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023

Ngày đăng: 27/01/2023 - 14:01
« 3 4 5 6 7 »