Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng: 18/02/2022 - 17:02

Họp xét duyệt đề tài năm 2022 của Nhà xuất bản

Ngày đăng: 17/02/2022 - 08:02

Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương

Ngày đăng: 11/02/2022 - 18:02

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan hai Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Thanh niên học và làm theo lời Bác” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 10/02/2022 - 11:02

Ra mắt cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 10/02/2022 - 10:02

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đầu Xuân

Ngày đăng: 08/02/2022 - 15:02

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày đăng: 07/02/2022 - 16:02

Ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 04/02/2022 - 14:02

Trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 04/02/2022 - 14:02

Gặp mặt tất niên cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản

Ngày đăng: 04/02/2022 - 12:02
« 4 5 6 7 8 »