Lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào

Ngày đăng: 01/06/2013 - 15:06

Hội thảo thông tin chuyên đề khoa học: “Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ngày đăng: 30/05/2013 - 14:05

Hội thảo đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Ngày đăng: 23/05/2013 - 13:05

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong việc xuất bản, phát hành sách, tài liệu về công tác dân vận của Đảng

Ngày đăng: 09/05/2013 - 15:05

Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân Nhà in Sự thật

Ngày đăng: 08/05/2013 - 15:05

Hội nghị thông qua Kế hoạch công tác năm 2013 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 05/05/2013 - 09:05

Họp Hội đồng Khoa học - Xuất bản về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 05/05/2013 - 09:05
« 78 79 80 81 82 »