Kỷ niệm 65 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

Ngày đăng: 01/11/2012 - 13:11

Lễ ký biên bản làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc

Ngày đăng: 26/10/2012 - 14:10

Lễ tổng kết công tác xuất bản và công bố các sản phẩm Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)

Ngày đăng: 20/10/2012 - 09:10

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Ngày đăng: 30/09/2012 - 08:09

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam

Ngày đăng: 18/09/2012 - 14:09

Khai mạc triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ IV năm 2012

Ngày đăng: 17/09/2012 - 14:09

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Ngày đăng: 26/08/2012 - 16:08

Lễ bàn giao sách của Dự án Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)

Ngày đăng: 26/08/2012 - 15:08

Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 25/08/2012 - 13:08

Gặp mặt thương binh và thân nhân liệt sĩ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Ngày đăng: 26/07/2012 - 14:07
« 79 80 81 82 83 »