Ra mắt cuốn sách “Truyện danh nhân Ngô Thì Nhậm”

Ngày đăng: 23/10/2013 - 09:10

Sách lý luận, chính trị, pháp luật trong hệ thống thư viện công cộng nhà nước

Ngày đăng: 18/10/2013 - 16:10

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia”

Ngày đăng: 08/10/2013 - 15:10

Giới thiệu bộ sách Đường thời đại (tiểu thuyết lịch sử) của tác giả Đặng Đình Loan

Ngày đăng: 27/09/2013 - 21:09

Khai mạc Tuần lễ Truyền thông Khoa học và Công nghệ năm 2013

Ngày đăng: 26/09/2013 - 16:09

Ký kết hợp tác tuyên truyền, phát hành sách với Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA) và Công ty Phát hành Báo chí Trung ương

Ngày đăng: 07/09/2013 - 15:09

Khai trương Nhà sách Sự thật tại 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày đăng: 07/09/2013 - 15:09

Hội nghị phát hành và giới thiệu sách các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2013

Ngày đăng: 07/09/2013 - 14:09

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng

Ngày đăng: 16/08/2013 - 17:08

Hội nghị trao đổi về công tác cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 16/08/2013 - 17:08
« 80 81 82 83 84 »